ยินดีต้อนรับคร๊าฟป๋ม !!!(welcome) ยินดีต้อนรับคร๊าฟป๋ม !!!(welcome) ยินดีต้อนรับคร๊าฟป๋ม !!!(welcome)

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายธวัฒชัย แสนบุ่งค้อ
รหัสนักศึกษา 564189045 วิชาเอก พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน-เดือน-ปีเกิด วัน เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2538
คติประจำใจ ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
จบการศึกษาจาก โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ต.บ้านขาม อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู